Tämä on Sari Albäck LKV kiinteistönvälitystoimiston asiakasrekisterin rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Sari Albäck LKV
Iirislahdenranta 32 A
02230 ESPOO
Y-tunnus 2816114-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Albäck
Iirislahdenranta 32 A
02230 ESPOO
puh. 0400 478 396
sari (at) sarialback.fi

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja asiakkaalta saadun suostumuksen perusteella. Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin liittyen. Rekisterin pitämisen perusteena on myös Kiinteistönvälitysliikkeitä koskeva lainsäädäntö sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, joka edellyttää asiakastietojen tallentamista, käyttämistä ja säilyttämistä.

Henkilötietoja käytetään vain seuraaviin määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

 • myynti- tai vuokraustoimeksiannon hankkimiseen, tekemiseen ja hoitamiseen
 • myynnissä/vuokrattavana olevien kohteiden tietojen kertomiseen/lähettämiseen
 • ostotarjousten vastaanottamiseen ja käsittelyyn
 • asunto- ja kiinteistökauppojen toteuttamiseen ja jälkihoitoon
 • palveluistamme ja esim. muutoksista kertomiseen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Tallennettavat tiedot ovat:

 • Potentiaalisista asiakkaista yhteystiedot
  • nimi
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
 • Toimeksiannon, ostotarjouksen tai kaupan yhteydessä kerättävät tiedot edellisten lisäksi
  • henkilötunnus/ly-tunnus
  • perhesuhteet
  • kansalaisuus/kieli
  • asunnon omistamiseen liittyvät tiedot
 • Rahanpesulain edellyttämät tiedot; kuten asiakkaan tuntemistiedot (esimerkiksi kopio henkilöllisyystodistuksesta tai henkilöllisyystodistukseen merkityt tiedot), PEP-tiedot eli tiedot siitä, onko henkilö tai tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani nyt tai aiemmin ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö sekä tieto tosiasiallisesta edunsaajasta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään toimeksiantosopimuksen, osto- ja vuokraustarjouksen ja muiden toimeksiantoon liittyvien tapahtumien, selonottovelvollisuuden täyttämisen tai asiakirjojen laatimisen yhteydessä. Muutoin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään esimerkiksi näytöillä tai sähköpostitse, Etuoven tai Oikotien yhteydenottolomakkeiden kautta sekä Sari Albäck LKV:n kotisivuilla olevan yhteystietolomakkeen kautta.

Tietoja saadaan toimeksiannon perusteella myös isännöitsijöiltä, maanmittauslaitokselta sekä kuntien viranomaisilta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Sari Albäck LKV:n ulkopuolelle.
Tietoja ei myöskään luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa rekisteröidyn antaman toimeksiannon ja hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille, verottajalle ja toimeksiannon eri vaiheissa mm. isännöitsijälle ja maanmittauslaitokselle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

7. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään lain ja asetusten edellyttämä aika tai niin kauan kuin on tarpeen asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Henkilötietoja säilytetään laitteissa, joissa on tarvittavat salaukset ja tiloissa, joissa on asianmukaiset lukitukset. Käyttöoikeudet henkilötietoja käsitteleviin järjestelmiin on annettu vain erikseen nimetyille henkilöille, joilla on järjestelmiin salasanat.